"PETROV ZDAR!" o rybách a rybároch

Slovenská verejnosť pozná Múzeum vo Svätom Antone predovšetkým ako celoslovenské poľovnícke múzeum. Málokto už vie, že múzeum má ambície venovať sa aj histórii a súčasnosti rybárstva na Slovensku a vybudovať aj rybárske múzeum. 
Na medzinárodný deň múzeí – 18. mája 2018 sa konala vo výstavnej sále svätoantonského kaštieľa vernisáž výstavy „PETROV ZDAR! O rybách a rybároch“. Nechýbali na nej vzácni hostia: Ing. Peter Kicko – generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva MPRV SR, Dr. Rudolf Boroš – prezident Slovenského rybárskeho zväzu, Ing. Ľuboš Javor – tajomník SRZ, PaedDr. Imrich Šuba, PhD. výkonný riaditeľ ústredia Slovenskej poľovníckej komory a SPZ, doc. Ing. Ivan Stráňai, CSc. – výborný ichtyológ zo SPU Nitra, funkcionári MO SRZ B. Štiavnica na čele s predsedom Ing. Vladimírom Mechom, Simonka Guláková – starostka obce Svätý Anton, PaedDr. Jaroslav Zerola riaditeľ ZŠ s MŠ Fredinanda Coburga vo Svätom Antone a mnoho ďalších.
Hlavnou časťou výstavy je zbierka slovenských i exotických rýb  preparátora Milana Žiaka z Trnavy, ktorá s doplnením exponátov zo Slovenského národného múzea – Prírodovedného múzea v Bratislave, prezentuje prvýkrát v histórii pohromade preparáty všetkých  druhov rýb, ktoré plávajú v slovenských vodách. Výstava je obsahovo veľmi pestrá. 
Múzeum úspešne spolupracuje s deťmi a školami a práve deti z domácej ZŠ s MŠ Ferdinanda Coburga pomohli s programom na vernisáži.
A
 špeciálne pre túto príležitosť zložil predseda Klubu trubačov SR Ing. Edmund Hatiar Rybársku fanfáru. Tá premiérou zaznela práve na vernisáži v podaní  Ing. Veroniky Vallovej, Ing. Michala Olosa a Jakuba Badrnu.

Date

23 May 2018

Categories

Múzeum doma

Museum in Svätý Anton

 +421 45 691 39 32

 +421 915 821 973 - secretariat

 +421 918 877 062 - pay office

 info@msa.sk

 Museum in Svätý Anton
Svätý Anton 291
969 72 Svätý Anton
Slovakia

Facebook

How to get here (kópia)

Ako nás nájdete

GPS Súradnice

48°25'19.0"N+18°56'27.8"E

[48.421903,18.9401711]