FeHoVa 2019

FeHoVa 2019

Spolupráca poľovníckych múzeí na výstave FeHoVa 2019

            V dňoch 7.-10. februára 2019 sa uskutočnila v areáli Hungexpo v Budapešti tradičná a medzi slovenskými poľovníkmi známa výstava zbraní, rybárstva a poľovníctva – FeHoVa 2019. Už 26. ročník výstavy poskytol veľmi dobré podmienky pre stretnutie poľovníkov žijúcich v Karpatskej kotline. Pri tejto príležitosti Ministerstvo poľno-hospodárstva Maďarska v spolupráci s Maďarským poľovníckym zväzom a Maďarskou poľovníckou komorou pre-zentoval výsledky chovu a lovu jednotlivých druhov voľne žijúcej zveri cez jednotlivé podniky obhospodarovateľov lesov a poľovných revírov v Maďarsku. Zároveň to bola príležitosť pre prezentáciu poľovníckych predajcov z rôznych stredoeurópskych krajín.

            Múzeum vo Svätom Antone, ako jediné poľovnícke múzeum na Slovensku v spolupráci s Poľovníckym múzeom v Keszthely - Vadászati Múzeum Keszthely a Nadáciou poľovníckych trofejí Bélu Hidvégiho (Hidvégi Béla Vadásztrófea Alapítvány) pripravilo expozíciu zameranú atypické trofeje, presnejšie na tzv. zakliesnené trofeje.

 

FeHoVa2 mala

Foto: Ukážka z vystavených slovenských zakliesnených trofejí srncov, danielov a muflonov.

K vzniku týchto „trofejí“ dochádza v období reprodukcie počas ruje pri súbojoch samcov tejto raticovej zveri. Jedince svoje parohy alebo rohy tlačia proti sokovi takou silou, že zhodou okolností môže dôjsť k ich zakliesneniu. Bez pomoci človeka často dochádza k úhynu takto spojenej zveri.

Z revírov Slovenska sa Múzeu vo Svätom Antone podarilo zabezpečiť tri páry takýchto zakliesnených trofejí za čo patrí poďakovanie najmä ich majiteľom ako František Belokostolský a správcom OZ Levice a OZ Topolčianky z Lesov SR š.p., ktorí tieto trofeje uchovali. Trofeje boli vystavené v expozícii v pavilóne „A“ medzi podobnými trofejami pochádzajúcich z rôznych kútov Maďarska. Trofeje boli označené štítkami v anglickom a maďarskom jazyku a zvýraznená bola aj spolupráca dvoch poľovníckych múzeí pri príprave spomínanej časti výstavy.

            V piatok, 8. februára 2019 sme mali možnosť navštíviť výstavu a stretnúť sa na spomínanom stánku s predstaviteľmi poľovníckeho múzea v Kesthély ako Béla Hidvégi, Sándor Juhász a Csaba Tóth, kde sme dostali príležitosť vymeniť si názory ohľadom možností ďalšej spolupráce medzi poľovníckymi múzeami.

 

FeHoVa1mala

Foto č.2: Csaba Tóth, Štefan Engel, Sándor Juhász

Na výstave boli odprezentované aj ďalšie zaujímavé expozície venované poľovným druhom zveri na jednotlivých svetadieloch tiež známym historickým osobnostiam. Smerom k verejnosti bola samostatným stánkom prezentovaná príprava Svetovej poľovníckej výstavy, ktorá sa bude konať v roku 2021.

Výstava FeHoVA 2019 bola peknou prezentáciou pre laickú a odbornú verejnosť zameranou na trvalo udržateľné využitie prírodného bohatstva cestou obhospodarovania lesov, poľovníctva a rybárstva.

 

FeHoVa3 mala

Foto č.3: ukážka z prezentácie poľovníctva na jednotlivých svetadieloch

Date

11 February 2019

Categories

Múzeum na výstavách

Museum in Svätý Anton

 +421 45 691 39 32

 +421 915 821 973 - secretariat

 +421 918 877 062 - pay office

 info@msa.sk

 Museum in Svätý Anton
Svätý Anton 291
969 72 Svätý Anton
Slovakia

Facebook

How to get here (kópia)

Ako nás nájdete

GPS Súradnice

48°25'19.0"N+18°56'27.8"E

[48.421903,18.9401711]