Múzeum vo Svätom Antone na medzinárodnej konferencii v Sofii, Bulharsko

Múzeum vo Svätom Antone na medzinárodnej konferencii v Sofii, Bulharsko

V rámci projektu Jednotná Európa a jej kultúrne dedičstvo, bola uskutočnená medzinárodná konferencia „Múzea Slovenska - kaštieľ a Múzeum vo Svätom Antone“ na pôde Veľvyslanectva SR v Bulharsku dňa 29.6.2021. Podujatie spoluorganizovali Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bulharsku, Nadácia pre kultúru „199“ v Sofii a Múzeum vo Svätom Antone. Konferencia sa konala pod záštitou ministra kultúry Bulharska.

Slovensko a Bulharsko sú krajiny s bohatou kultúrou, históriou a tradíciami. A navyše aj krásnou prírodou a dobrými ľuďmi a to sú tie pravé hodnoty, ktoré nás spájajú.
Časovým mostom v spolupráci je aj zasadenie stromu na znak priateľstva medzi Slovenskom a Bulharskom. Už v roku 2014 v parku kaštieľa vo Svätom Antone, Jeho Veličenstvo cár Simeon II. zasadil lipu. Tentokrát sme nádherný mladý strom Moruše mali možnosť zasadiť v parku paláca Vrana v Sofii spolu s Jeho Veličenstvom Simeonom II. a s veľvyslancom Slovenskej republiky pánom Manuelom Korčekom.
Príjemným prekvapením bolo pozvanie J.V. Simeona II. na návštevu pripravovaného múzea v paláci Vrana k téme cára Ferdinanda I. a cára Borisa III. Vzhľadom na spoločné zameranie a profiláciu Múzea vo Svätom Antone bolo navrhnuté obojstranne rozvinúť a vypracovať Memorandum o vzájomnej spolupráci.
J.E. pán Manuel Korček a Veľvyslanectvo SR v Bulharsku sa veľmi významnou mierou, profesionálnym nasadením a organizačným zabezpečením pričinili, aby bolo predstavené bulharskej odbornej verejnosti práve Múzeum vo Svätom Antone na medzinárodnej konferencii v Sofii v Bulharsku pod záštitou ministra kultúry v Bulharsku. Zástupcovia Múzea vo Svätom Antone, riaditeľ Ing. Štefan Engel, PhD. a PhDr. Ingrid Hričovcová tak mali možnosť odprezentovať súčasné poslanie a činnosť múzea ako aj prezentáciu historických zbierok a rôznorodej činnosti cára Ferdinanda I. ako prírodovedca. Aj na Slovensku je kus bulharskej histórie a kultúry. Filozofické úvahy o tom ako môžu múzea pomôcť v komunikácii s verejnosťou a iné dôležité témy prezentoval na konferencii prof. Dr. Sc. Petar Stoyanovich.
Veľvyslanectvo SR v Bulharsku pri príležitosti tejto medzinárodnej konferencie pripravilo aj nádhernú panelovú výstavu venovanú cárovi Ferdinandovi I., ktorá by mala nadobudnúť ďalší rozmer a stať sa putovnou medzi bulharskými múzeami.
Konferencia prispela k prehĺbeniu jednak priateľstva, k nadviazaniu kontaktov, ale rovnako aj pri hľadaní možností na spoluprácu bulharských múzeí s Múzeom vo Svätom Antone ku konkrétnym odborným témam. Sú to témy ako vzájomné poznávanie zbierkového fondu, rozšírenie si vedomostí už o vydanej alebo pripravovanej literatúre, o poznávaní knižničných fondov, o získaní prehľadu a vierohodnosti citovaných zdrojoch a prameňoch, spolupráca pri výstavách a spoločných podujatiach a vzájomná informovanosť v bádateľskej činnosti.
Teraz viac ako inokedy predtým, treba mať jasnú víziu o budúcnosti. Je potrebné chápať aké je dôležité naše spoločné kultúrne dedičstvo, že je potrebné nadviazať na odkaz našich predkov, venovať maximálne úsilie a čas vzdelaniu a výchove našich detí. Aj cár Ferdinand Coburg bol príkladom človeka, ktorý myslel na budúce generácie. Na Slovensku v rámci obojstrannej spolupráce bola pomenovaná Základná škola s materskou školou, ktorá nesie jeho meno už od roku 2014. Teraz v roku 2021 je jednou z ideí rozvoja školy nájsť vhodnú partnerskú školu práve Bulharsku. Preto na konferencii riaditeľ múzea predstavil aj Základnú školu s materskou školou F. Coburga v spoločných projektoch ako napr. Detský deň sv. Huberta a hlavne ukážku z nového vyučovacieho predmetu Poľovníctvo a ochrana prírody, ktorý nás spoločne spája.
Návšteva a stretnutie s riaditeľom prof. Stoevom a emeritným riaditeľom prof. Beronom, DSc z Národného prírodovedného múzea v Sofii, ako aj návšteva Regionálneho historického múzea bola ďalším s príjemných stretnutí a vzájomných poznávaní.
Možnosť odprezentovať dojmy a skúsenosti z konferencie a predstaviť Múzeum vo Svätom Antone pre verejnosť v Bulharskom národnom rádiu bolo jednou z ďalších pridaných aktivít venovanej ku konferencii.
Poznávanie samotného mesta Sofia, okolitej prírody a jeho kultúrneho života je ďalším zmysluplným krokom k budúcej plánovanej návšteve Bulharska.
Múzeum vo Svätom Antone si dovoľuje vysloviť úprimné poďakovanie J.E. Manuelovi Korčekovi a úžasnému profesionálnemu tímu na Veľvyslanectve SR v Bulharsku za obrovské úsilie, ľudský prístup, organizačné, materiálne a finančné zabezpečenie celého podujatia, bez ktorej by účasť Múzea vo Svätom Antone nebola možná.

Ing. Štefan Engel, PhD.
riaditeľ Múzea vo Svätom Antone

 

Popis k fotografiám:
01   Budova Národného prírodovedného múzea v Sofii
02   Osobný automobil cára Ferdinanda I. značky "Mercedes" z roku 1905
       (zo zbierok Regionálneho historického múzea v Sofii)
03   Sadenie moruše v parku paláca Vrana, zľava: Jeho Veličenstvo Simeon II., riaditeľ Múzea vo Svätom Antone          Ing. Štefan Engel, PhD. a veľvyslanec Slovenskej republiky v Sofii pán Manuel Korček
04   Vstup do panelovej výstavy o cárovi Ferdinadovi I.
05   V pripravovanej expozícii v paláci Vrana, zľava: veľvyslanec Slovenskej republiky v Sofii pán Manuel                        Korček, pán Yavor Kirolov a riaditeľ múzea Ing. Štefan Engel, PhD.
06   Entomologická zbierka cára Ferdinanda I. (zo zbierok Národného prírodovedného múzea v Sofii)
07   Panelová výstava o cárovi Ferdinandovi I.
08   Certifikát účastníka medzinárodnej konferencie
09   Budova Regionálneho historického múzea v Sofii
10   Titulný plagát medzinárodnej konferencie  

Date

02 July 2021

Categories

Múzeum na výstavách

Museum in Svätý Anton

 +421 45 691 39 32

 +421 915 821 973 - secretariat

 +421 918 877 062 - pay office

 info@msa.sk

 Museum in Svätý Anton
Svätý Anton 291
969 72 Svätý Anton
Slovakia

Facebook

How to get here (kópia)

Ako nás nájdete

GPS Súradnice

48°25'19.0"N+18°56'27.8"E

[48.421903,18.9401711]