Spomienka na sv. Huberta

Spomienka na sv. Huberta

V parku svätontonského kaštieľa, pri kaplnke sv. Huberta, sa stretli 3. novembra 2022 poľovníci a pozvaní hostia, aby si spolu pripomenuli sv. Huberta – patróna poľovníkov.

V krásnom, jesennými farbami hrajúcom parku, sa rozozneli tóny z lesníc trubačov zo Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici. Prítomných privítal riaditeľ múzea Ing. Engel, PhD.. Spoločne s riaditeľkou ZŠ s MŠ F. Coburga vo Svätom Antone Mgr. Slobodovou zapálili sviečku a položili kyticu na znak úcty a tichej spomienky na všetkých poľovníkov, ktorí už nie sú medzi nami. Krátkou modlitbou im symbolicky poďakovali za starostlivosť o prírodu.

„Zver nielen loviť, ale hlavne chrániť a pochopiť jej význam v prírode“ - to je odkaz Legendy o sv. Hubertovi.

Hubert, akvitánsky princ, holdoval a užíval si život, poľoval, nectil si poklady a dary prírody. Až keď sa mu Boh prihovoril a zjavil v podobe kríža medzi parohmi jeleňa, ktorého chcel uloviť, zmenil svoj postoj. Začal viesť pokorný život, prijal kresťanstvo, stal sa biskupom. Z loveckej záľuby mu predsa však čosi ostalo - občas šiel chytať ryby. To sa mu napokon stalo osudným. Keď sa raz chystal na rybačku, jeho pomocník tak neobratne narábal s udicou, že vážne poranil biskupa na ruke. Rana sa zapálila a spôsobovala Hubertovi stále väčšie bolesti, až napokon zraneniu podľahol.

Date

21 November 2022

Categories

Múzeum doma

Museum in Svätý Anton

 +421 45 691 39 32

 +421 915 821 973 - secretariat

 +421 918 877 062 - pay office

 info@msa.sk

 Museum in Svätý Anton
Svätý Anton 291
969 72 Svätý Anton
Slovakia

Facebook

How to get here (kópia)

Ako nás nájdete

GPS Súradnice

48°25'19.0"N+18°56'27.8"E

[48.421903,18.9401711]